ინოვაციები

კომპანია  Thule პროდუქციის გამოშვებასთან ერთათ, ყოველთვიურათ ხვეწავს მის დიზაინს და ტექნიკურ მონაცემებს.